1980 – 1989

(nummering van Delvigne en Janssen in: Schrijven is verbluffen, bibliografie, DJ ..;)

DJ 67; 08-01-81    (opgenomen in: A vd Valk: Het grootste gelijk…)
Safieh-Leqlerq, C:
‘Une écriture limpide’
L’Orient le jour

DJ 68; 05-05-81
Olde Monnikhof, T:
‘Op de bres voor King Kong’
Algemeen Dagblad

DJ 69; 30-05-81.     (opg. in: Scheppend nihilisme)
Pam, M
‘Ik ben een dominee met een lege kerk’
De Volkskrant

DJ 70; 12-06-81
Benders, R
‘Ik ben de gids van het gidsland’
Het Parool

DJ 71; 00-11-81
Goedegebuure, J:
‘Het Hermans-Goedegebuure debat van 7 jun 1981 in De Krakeling’
New Foundland 1e, nr 2 (eerder in Tirade: sep 81)

DJ 72; 23-01-82                (opg. in Mandarijnen supplement ’83)
Dijl, F van
De waarheid over Hermans en de letteren’
Het Vrije Volk

DJ 73; 17-04-82
Alleene, C
Nog liever met een oerang-oetan op het scherm’
Spectator

DJ 80; 00-00-83
Bakker, K de
Willem Frederik Hermans: Kussen door een rag van woorden’
Mijn eerste boek ’83

DJ 74; 00-00-83
Vree, F de
Niet iedereen is een vechter, niet iedereen kan alleen zijn…’
Snoecks ’83

DJ 75; 28-01-83
[Spoor, C]
‘Struisvogelpolitiek’
De Tijd

DJ 76; 08-03-83
Serfontein, H
‘Apartheid, enige oplossing, mits menselijk toegepast’
Trouw

DJ 77; 15-03-83
Breyer, K
‘Nederland ergert mij mateloos met die schijnheilige bemoeizucht’
Utrechts Nieuwsblad

DJ 78; 08-04-83.     (opg. in: Scheppend nihilisme)
Pam, M
‘WF Hermans over Zuid-Afrika’
NRC-Handelsblad

DJ 79; 00-05-83.     (opg. in: Scheppend nihilisme)
Botha,E en Roos, H
‘In gesprek met Willem Frederik Hermans’
Tydskrif vir Letterkunde

DJ 81; 22-02-84
Noord, J van
WF Hermans: ‘Ik ben niet rascistisch’
De Telegraaf 

DJ 82; 18-05-84
Mariën, L
WFH: “Het kristendom is al zo oud dat zijn verdedigers het kalmer aan kunnen doen dan de verdedigers van het kommunisme”‘
Intermediair (Vlaams) 

DJ 83; 00-03-84
Pam, M
‘Interview met Willem Frederik Hermans’
Maatstaf, 32e, nr 3 

DJ 84; 09-06-84
Verdaasdonk, D
‘Een fantasie waar geen romancier tegenop kan. 
Een interview met WF Hermans’

Rademakers: Literatuur als film, ’84 

DJ 85; 00-05-85
Janssen, FA, Vree, F de
‘Vraaggesprek met WF Hermans’
Bzzlletin 126 

DJ 86; 10-08-85
Eeden, E van
WF Hermans: “In Groningen was ik van ellende doodgegaan. Ik wil literatuur als een kerk bouwen of desnoods als een gevangenis’n Groningen was ik van ellende doodgegaan. Ik wil literatuur als een kerk bouwen of desnoods als een gevangenis’
IJmuider Courant 

DJ 87; 18-04-86
Berg, E van den
WF Hermans gaat definitief weg bij de NRC../..en stapt over naar Elsevier’
De Volkskrant 

DJ 90; 00-00-86
Jong, MJG de
[interviews]
in: ‘De waarheid (?) omtrent Richard Simmilion….’

de Prom 

DJ 88; 08-05-86
Hendrickx, W
‘Humo sprak met Willem Frederik Hermans’
Humo 

DJ 89; 16-05-86
Freriks, P
‘Wierookvatzwaaier van de werkelijkheid’
De Volkskrant 

00-11-86
Hij en ik
‘Over grote schrijvers’
Profile (audioblad) 

DJ 91; 19-01-87
Holman, T
‘Het is volstrekt nutteloos wat hier is gebeurd’
Het Parool 

DJ 92; 04-04-87
Renders, H
‘WF Hermans en het surrealisme. Tussen Forum en Vijftig’
Het Oog in ’t Zeil, 4e, nr 4

DJ 93; 00-05-87
Vree, F de
‘Het museum Orsay met WFH, en na een gesprek over Multatuli’
Kunst en Cultuur nr 5 

DJ 94; 00-06-87
Vree, F de
‘Een paradijsvogel in een kippenhok’
Muziek en woord 

DJ 95; 23-10-87
Schreuder, A
‘Schrijven is verbluffen’
NRC-Handelsblad 

DJ 99; 00-00-88
Montijn, I
‘De gedroomde maaltijd van WF Hermans’
Het fijnproeversleesboek 

DJ 96; 11-11-88
Pam, M
‘WF Hermans en de zaak Weinreb’
VPRO-gids 

DJ 97; 07-12-88
Ruiter, J de
Mislukte aanslag met mes en bijl op schrijver WF Hermans’
De Telegraaf 

DJ 98; 07-12-88
Freriks, P
‘WF Hermans en echtgenote gewond na hevige schermutseling met indringer’
De Volkskrant 

DJ 104; 00-00-89
Smulders, W
‘Als een kei in je ziel’
in: Verboden toegang, 1989 

DJ 100; 09-09-89
Zaal, W
Soms wil mijn demon dat ik mijn stem verhef’
Elsevier 

DJ 102; 00-11-89
Goede, A de
‘Met WF Hermans op de set. “We zijn hier niet in Lutjebroek” ‘
VPRO-gids 

DJ 101; 11-11-89
Kester, I
Willem Frederik Hermans: “In Nederland zijn de kruideniers de baas” ‘
Studio (kro-gids) 

DJ 103; 00-12-89
Coenen, M
‘Koorddansen met WF Hermans’
Snoecks ’90 

DJ 105; 00-12-89
Kester, I
‘Fransen zijn nog verschrikkelijker kruideniers dan Nederlanders’
Het Oog in ’t Zeil, 7e, nr 2/3