1990 – 1996

(nummering van Delvigne en Janssen in: Schrijven is verbluffen, bibliografie, DJ ..;)

DJ 106; 16-11-90
Permentier, L
‘Na 18 jaar in Frankrijk: Belgische onderscheiding’
De Standaard (ook in Het Nieuwsblad) 

DJ 107; 23-11-90
Sitniakowski, I
‘Uiteraard krijg ik geen eredoctoraat in Nederland’
De Telegraaf 

DJ 108; 01-03-91
Damme, J van
Het is vreselijk in Nederland te worden geboren’
Prov. Zeeuwse Courant 

DJ 109; 30-08-91
Schreuder, A
‘De Nederlandse taal gaat naar de bliksem’
NRC-Handelsblad 

DJ 110; 06-11-91
Vandenbroucke, J
‘Ik ben heel rein’
Knack 

DJ 111; 20-11-91
Smekens, F:
‘WFH: kersverse Brusselaar….’
Deze week in Brussel

19-03-82
Benders, R; Bousset, H
‘Over het onderscheid tussen wetenschap en literatuur’
plaats: Katholieke Universiteit Brussel.
(geluidsband)

DJ 112; 01-04-92
Aaslestad, P:
‘Ekstreme Finnmark’
Aftenposten 

DJ 113; 28-01-93
Webeling, P:
‘WF Hermans eist excuses’
Trouw 

DJ 114; 06-02-93
Webeling, P:
‘WF Hermans over de schrijfmachine. ’t Liefst schrijf ik op alle machines tegelijk’
Trouw 

00-03-93
–:
‘Willem Frederik Hermans over zijn interviewers. “Heeft u nog altijd gelijk?”, vroeg hij’
Avenue 

DJ 115; 03-03-93
Bloem, R:
‘Niets slijt. De wit en de rode zuurstangen van het verbodene’
De Groene Amsterdammer 

DJ 116; 05-03-93
Maas, M:
‘De aap van God. WF Hermans en de materiële identiteit’
De Volkskrant 

DJ 117; 06-03-93
Zaal, W:
Ik bén vervolgd en ik wórd vervolgd. De nimmer eindigende oorlog van WF Hermans’
Elsevier 

DJ 118; 13-03-93
Tijn, J van:
‘WF Hermans’ ballingschap’
Vrij Nederland 

19-05-93
Verkuijl, F:
Het gaat om een andere, onzichtbare wereld’
De Groene Amsterdammer 

DJ 119; 16-07-93
Fransen, A:
‘Kortaf: Te Nederlands’
HP / De Tijd 

DJ 120; 20/21-11-93
Permentier, L:
Ik heb de mensen hardvochtig op hun slechtheid willen wijzen’
De Standaard 

DJ 121; 24-22-93
Reynebeau, M:
‘Alles kom reg misschien’
Knack 

DJ 122; 22-01-94
Persoon, W:
‘Ik ben een stadsmens, ik hou niet zo van drijfmest’
Gazet van Antwerpen 

DJ 123; 05-02-94
Moerman, J:
‘Het oud zeer van WF Hermans. Hermans over professoren’
Gronings-Drentse pers

21-05-94
Dsbrówka, A
‘Het goede is…….’ (interview met Willem Frederik Hermans)
Literatura na wiecie 

09-12-94
Lindo, MA:
Familiegevoel? Wat zegt u toch een rare dingen, mevrouw’
Het Parool 

DJ 124; 31-12-94
Blom, H:
WF Hermans leest voor’
VPRO-gids 

DJ 134; 00-00-95
Meijer, R:
‘WF Hermans’
‘Oostindisch doof’, Bert Bakker 1995 

DJ 135; 00-00-95
Noordhoek, W:
‘Jurassic park bestond nog niet’
De God Denkbaar, CD’s VPRO 1995 

DJ 125; 12-01-95
Schaevers, M:
‘Een goede columnist laat geen vijand in leven’
Humo 

DJ 126; 11-02-95
Verbeeten, T:
‘Is de schrijver een tovenaar of een duivel?’
De Gelderlander 

DJ 127; 17-02-95
Ros, B:
‘Willem Frederik Hermans: De literatuur is het geweten van de natie’
KU-nieuws, jrg 24, nr 21 

DJ 128; 00-03-95
Berk, H van den:
‘Een bedevaart naar Brussel, het grootste gelijk ter wereld’
Tilburg Magazine 

DJ 129; 00-03-95
Geurts, J:
‘Het kinderstoeltje van WFH’
Tilburg Magazine 

DJ 130; 10-05-95
Borka, M:
‘Straks is hij foetsjie’
Knack 

DJ 131; 15-09-95
Fransen, A:
‘Hermans’ hemel’
HP / De Tijd 

DJ 132; 22-09-95
Fransen, A:
‘De schrijver als goochelaar’
HP / De Tijd 

DJ 136; 00-10-95
Straten, H van:
‘Ze zullen eikels zaaien op mijn graf. 
Teruggevonden gesprekken uit 1962 met WFH’
De nieuwe engelbewaarder 9

winter 1995
Praamstra, O:
‘Op bezoek bij Willem Frederik Hermans’
WFH-Verzamelkrant 17

DJ 133; 21-10-95
Praamstra, O:
‘Bij de voltooiing van Multatuli’s Volledige Werken’
Over Multatuli, 35 

DJ 137; 00-00-96
Koopman & Van Ommen:
‘Een ontmoeting met de tovenaar. 
Over Willem Frederik Hermans in foto’s en teksten’
De Prom, 1996