Hermans 100

Op 1 sept 1921 werd Hermans geboren. Onlangs was het dus zijn 100ste geboortedag.

Er verscchenen mooie boeken: biografisch en vooral ook bibliografische. Alle boekomslagen werden beschreven door Johan Buiskool Toxopeus.Hermans 100 verscheen onder redactie van Jan Wim Derks en René Hesselink.Een rijk bundeltje met n.b foto”s die ik maakte van de opvoering van “De hemelvaart der dwaze Maagden”, t.g.v. de presentatie van Otterspeers biografieleek het.. Het stuk mocht niet gekend worden,

Een goed gedenkjaar met veel aandacht en een hechte samenwer de king met het WFH-i.

In Den Haag een uitgebreide tentoonstelling met alle boekomslagen met de titel ‘Hermans in vorm’ Dit deel van de site verdient nog aandacht!