Interviews met WFH

1950-1959 <>1960-1969 <>1970-1979 <>1980-1989 <>1990-1996

Hier, via de links, vijf lijsten, verdeeld over vijf decennia, met interviews, waarvan er vele op deze site te lezen zijn. Interviews, waar expliciet geen toestemming voor (her)publicatie werd gegeven, zijn niet op de site vindbaar. De lijsten met interviews zijn ook via de menubalk aan te klikken bij ‘Aandacht’. De laatste twee decennia moeten nog worden ingevoerd. Nu kom je daar nog bij lege pagina’s terecht.

Natuurlijk is het streven alle 150 interviews met WF Hermans integraal op te nemen. Het is echter ondoenlijk alle rechthebbenden te achterhalen en soms is het verzoek tot (her)publicatie niet gehonoreerd en afgewezen.

Het mooiste is wanneer u als rechthebbende spontaan uw toestemming per e-mail geeft voor het plaatsen van die interviews uit de lijst waarvan de rechten bij u zijn ondergebracht.

Een aantal rechthebbenden kan mijn schriftelijk verzoek tot publiceren verwachten of heeft dat verzoek al gekregen. Natuurlijk kunt u ook uw bezwaar kenbaar maken. Het interview zal dan niet worden geplaatst of verwijderd worden.

contact@wfhermans.one

(2002)

In de lijst zijn de gesprekken met Freddy de Vree uit bovenstaand boek (2002) niet opgenomen. De interviews zijn delen van gesprekken die hij voerde met WF Hermans, door de jaren heen. Bijzonder informatief en nergens of vrijwel nergens eerder gepubliceerd. De VPRO zond op 6, 13, 20 en 27 mei 2002 ‘laatste gesprekken’ uit. De Vree publiceerde in 1983, 1987 en in 1988 interviews met Hermans. Op 6 juli 2004 meldt de Volkskrant het overlijden van Freddy de Vree. Rond 1962 begon de vriendschap met WF Hermans, die langer duurde dan menigeen kan zeggen.

(2002)

In oktober 2002 staan in dit boek van Arno van der Valk de bezoeken van WF Hermans aan het buitenland centraal. De bereikbaarheid van de interviews van over de grens was niet optimaal. De achtergrondinformatie ontbrak. Die leemte is nu door Van der Valk opgevuld. Gelukkig mocht ik al eerder één en ander van Van der Valk publiceren. Voor de Parelduikerlezer is niet alles nieuw. Daar verschenen diverse artikelen en interviews. Raar is het toch te ervaren dat nieuwe aspecten nooit van geïnstitutionaliseerde literaire organisaties komen maar eerder van eenlingen. Op de cover: Hermans op excursie.

Zoiets maakt nieuwschierig. B. Bos blijkt de interviewer. Het interview werd gehouden op 20 februari 1965 en had de titel: “De weerloze mens fascineert”. Het werd opgenomen in “Scheppend nihilisme” en is dus op deze site niet te lezen, helaas. Ongetwijfeld heeft Hermans zich kostelijk vermaakt met de roodharige tijdgenoot van Pepijn de Korte. Het gesprek heeft negen pagina’s geduurd.

Avenue, mrt 93, foto: Freddy Rikken

Avenue drukte het typescript af van een artikel, waarin Hermans alle aspirant interviewers op het hart drukt de vraag “Heeft u nog altijd gelijk?” niet te stellen. En vragen over boeken die meer dan 20 jaar geleden zijn geschreven: “OOK NIET STELLEN”!

HP de Tijd, 23-12-05

Hoog tijd om ook deze interviews op deze site te zetten. Of is dit de aankondiging van een volgend boekje? Ad Fransen had nog maar net zijn zes afleveringen in HP De Tijd: ‘Een Hollander in Parijs’ in boekvorm uitgebracht of hij vond nog urenlange, opgenomen gesprekken met de schrijver op zolder, waarvan uitgebreid verslag. Ik weet al een titel: ‘Er zullen distels groeien langs mijn cenotaaf’

tekening: Siegfried Woldhek

Voor u zich in de interviews stort nog even dit:

Menig interviewer had, staande voor de deur en met de vinger aan de deurbel van de gevreesde schrijver, het angstzweet op het voorhoofd, bang daarbinnen geslacht te worden of verpletterd door de satanische wreedheid die Hermans werd toegedicht. Eenmaal gezeten achter een goed glas wijn bleek de mens achter de schrijver uiterst beminnelijk te zijn, goedlachs en gastvrij. Woldhek zag het vooral als zijn opdracht de schrijver Hermans te typeren als een beminnelijk mens.

Voor het bestellen van deze tekening zie www.woldhek.nl.

(1983)

De 28 interviews uit dit boek zal je op deze site niet aantreffen. De Bezige Bij gaf mij geen toestemming tot publicatie op deze site. Het boek blijft dus dicht. Eigenlijk een gemiste kans alle interviews bijeen te brengen op één plek. Ik moet blij zijn met de vele enthousiaste reacties van interviewers, die mij de toestemming tot publiceren van harte gaven. Maar mijn grootste dank gaat uit naar Tonnie Luiken (de WFH Verzamelkrant). Hij was degene die mij alle teksten van de interviews ter beschikking stelde. God hebbe zijn ziel.