‘WF Hermans protesteert’ 

Het Vrije Volk, 17/02/62

(kunstredactie)

De schrijver Willem Frederik Hermans heeft een officieel protest ingediend bij de CPNB (Commissie voor de Collectieve  Propaganda  van het Nederlandse Boek), tegen de weigering van Uitgever Oorwurm voor het komende Boekenfeest.

Hij zegt hierin, dat hij krenkend en onbehoorlijk behandeld is. Ook protesteert hij ertegen, dat hem voor zijn moeite geen vergoeding wordt betaald.

Telefonisch verklaarde de heer Hermans ons:

“Begin december vroeg de heer H. van der Horst mij, of ik een ‘grand guignolstuk’ wilde schrijven van ongeveer 25 minuten speeltijd. Het zou worden opgevoerd door Wim Sonneveld.

Er zou een bespreking volgen met Sonneveld en Van der Horst, maar doordat Sonneveld op tournee was, vond deze bespreking pas op 3 januari plaats. Ik las daar mijn voorlopige tekst van Uitgever Oorwurm.”

“De heer Van der Horst had enkele technische bezwaren, maar Sonneveld was enthousiast. Hij stelde voor de hoofdrol te bezetten met Ko van Dijk. Een andere rol zou worden vervuld door Ingrid Valerius. Daarna heb ik met de heer Van der Horst, die geen enkele voorbehoud maakte, het honorarium afgesproken. Ik zou Hfl 1.500,00 ontvangen; plus een kostenvergoeding van Hfl  500,00.”

“Vijf dagen later ontving ik een brief van de heer Van der Horst, waarin hij mij meedeelde, “dat men mijn tekst niet kon gebruiken en dat de Commissie naar iets anders zou uitzien.” En dat terwijl ik mij bij voorbaat bereid had verklaard tot wijziging van mijn tekst, eventueel zelfs tot het schrijven van een geheel nieuwe tekst!”

De heer Van der Horst zei ons: “Toen ik Hermans in december opbelde, was dit nog geen definitieve opdracht. Er zou eerst nog een bespreking worden gehouden.”

Antwoord van Hermans: “Die bespreking werd zolang uitgesteld, dat ik wel aan het werk moest. Ik ben nu de dupe van het feit, dat ik geen schriftelijke bevestiging heb gekregen.”